top of page

Financieel verslag

1.Algemeen

Het financieel verslag van 2021 laat zien dat de stichting in ontwikkeling is en door meer naamsbekendheid groeit, zowel in vraag voor hulp als het aanbod van hulp en financiële ondersteuning. Steeds meer ongedocumenteerden doen beroep op de hulp. Over het algemeen is dit tijdelijk, gedurende de corona periode is dit langer vanwege langduriger sterk verminderde inkomsten. Het blijft voortdurend een strijd tussen het werven van fondsen en het voldoen aan de vraag van hulp.

1.1.Cursussen

Wekelijkse cursussen in Nederlands en Engels verbetert de integratie van de personen die dat hard nodig hebben. Er is een wekelijks aanbod van deze cursussen en de leerlingen betalen een kosten dekkend bedrag voor deze cursus, zodat het voor iedereen toegankelijk blijft.

1.2.Covid

Het corona jaar heeft ervoor gezorgd dat het moeilijker is om bij elkaar te komen en cursussen zijn vooral online gegeven. Uitdelen van voedselbonnen en –pakket is tijdens deze crisis extra belangrijk omdat veel mensen zonder inkomsten blijven zitten. Er is meestal geen compensatie voor dit gebrek aan inkomsten, dus is men aangewezen op hulp via de stichting. De hoogste prioriteit voor onze doelgroep is om de (vaak te hoge) huur te betalen, zodat ze kunnen blijven wonen. Dan gaat dat ten koste van eten, daarom is het uitdelen van de voedsel kaarten zo belangrijk.  

1.3.Fondsenwerving

Een van de manieren van het werven van fondsen is via evenementen, echter door de coronaregels was dit praktisch niet mogelijk. Dit is op een laag pitje komen te staan. Een andere vorm is door middel van nalatenschap, waarbij bijvoorbeeld meubels en andere waardevolle spullen gedoneerd worden. Deze spullen worden dan weer gedoneerd en soms verkocht waarbij de opbrengst in de kas van de stichting gaat.

Tijdens pauzes van taallessen die nog wel gegeven kunnen worden en na afloop van de lessen worden gedoneerde hapjes en drankjes verkocht en zorgen voor extra fondsenwerving.

Een belangrijke inkomsten bron zijn de voedsel kaarten die geschonken worden en door Hope Givers Foundation uitgedeeld aan de mensen die dit het hardst nodig hebt.

 

1.4.Vrijwilligers

De onmisbare hulp van vrijwilligers zorgt een stabiele groei van hulp, zowel tijdens het uitdelen van voedselpakketten/bonnen en tijdens het geven van de taallessen.

Ook zetten vrijwilligers zich in bij het begeleiden van nieuw aangekomen mensen bij het vinden van een dokter en andere medische hulp, scholen voor kinderen en het verder wegwijs maken van deze mensen in Nederland.

Als ongedocumenteerden het toch niet redden in Nederland en zelf geen terugkeer naar het thuisland geregeld kan worden, helpen vrijwilligers met het organiseren van een interview met de overheidsorganisatie IOM die mensen een terugkeer aanbieden naar het land van herkomst.

1.5.Project “Adopteer een kind”

In Brazilië leven veel kinderen onder de armoede grens, vooral kinderen die geen vader hebben, omdat ze niet weten wie dat is, of waarbij de vader uit beeld verdwenen is en de kinderen waarvan een van de ouders overleden is. Deze weeskinderen of kinderen waarvan de ouders niet de middelen hebben om voor hen te zorgen, worden opgevangen in een weeshuis. Ook kinderen die thuis in een onveilige situatie leven, bijvoorbeeld door drugsgebruik van ouders, of waar ouders en/of familie de kinderen misbruiken of mishandelen worden opgevangen. Dit opvanghuis worden financieel ondersteund, zodat deze kinderen meer kans hebben op een goede toekomst. Het grootste risico is  dat ze op straat belanden en in de criminaliteit te recht komen. De drugkartels hebben veel macht in deze arme regio’s.

Voor mensen die op straat wonen in Fortaleza is er een voedselproject dat ook door de stichting ondersteund wordt met giften. Ook daar wordt regelmatig aan gedoneerd, zodat de lokale organisatie meer mensen kan helpen.

2.Vooruitblik

De huidig ingezette weg is succesvol en gestaag groeit het aantal mensen die zich inzetten voor de stichting en er worden steeds meer mensen geholpen. Het aantal leerlingen dat cursus volgt stijgt steeds verder en ook het aantal mensen dat donaties geven aan de stichting. Ook wordt het weer mogelijk om events zoals Live concerten met bekende Brazilianen te organiseren zo gauw de corona regels dit toelaten.  

2.1.Corona hulp/Bazar

De corona hulp in de vorm van voedsel kaarten zal in de loop van 2023 afgebouwd worden. Hiervoor zal een alternatief gevonden moeten worden in de vorm van voedselpakketten of andere vormen van donaties die voor de mensen die de eerste 3-6 maanden in een gat vallen op te vangen. Het alternatief zal in eerste instantie weer bestaan uit fysieke voedselpakketten.

Er wordt regelmatig kleding, meubels en speelgoed geschonken aan de stichting. Er is ondertussen genoeg aanwezig om een 2e hands kleding markt te organiseren.

2.2.Project “Little”

2023 wordt het jaar om een nieuw onderkomen te bouwen voor het project in Maranguape (bij Fortaleza). De huidige huur is namelijk opgezegd per eind 2023. Er zal een perceel aangekocht worden waar het nieuwe onderkomen gebouwd gaat worden. Doelstelling is een slaapplaats voor 30-40 kinderen en opvangruimte voor overdag voor 50-60 kinderen. Voor dit project zullen fondsen geworven worden voor de aankoop van de grond en het bouwen van de opvanglocatie.

2.3.Project “18 jaar en dan”

Er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande in de mogelijkheden om na 18 jaar te studeren als ongedocumenteerde in Nederland. Tot nu toe was het alleen mogelijk om als kind naar school te gaan en bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar werden alle mogelijkheden om te studeren, stage lopen en officieel werken per direct onmogelijk. Er zijn nu scholen die ervoor open staan om deze kinderen die ongewild in deze situatie zitten te helpen met het opbouwen van een toekomst in Nederland. Er wordt een project opgestart om de kinderen die richting de 18 jaar gaan te motiveren om zo hoog mogelijke opleiding te volgen, omdat ze dan de meeste kans hebben op werk en een verblijfsvergunning om in de toekomst in Nederland te blijven studeren en werken. Op dit moment zijn de meesten niet gemotiveerd, omdat ze weten dat ze vanaf 18 jaar zwart werk moeten gaan doen, zoals schoonmaken. Terug naar hun vaderland is voor de meesten niet mogelijk, omdat ze daar geen basis hebben om naar terug te gaan en ze meer in Nederland geïntegreerd zijn.

2.4.Cursussen

Met het aantrekken van een professionele leraren Engels en Nederlands gaan de cursussen Nederlands en Engels een hoger niveau krijgen. Ook het aantal locaties wordt uitgebreid. Zo wordt er vanaf 2022 Nederlandse les gegeven in

2.5.Uitbreiding locaties

In Schiedam/Rotterdam is er een aantal nieuwe vrijwilligers die daar een afdeling opzetten waar dezelfde activiteiten uitgevoerd worden als in Amsterdam, zoals taal trainingen, begeleiding van ongedocumenteerden naar medische zorg, persoonlijke hulp en een bazar voor 2e hands materiaal.

bottom of page